İnananlarla alay ederek inkâra sapanlar


İnananlarla alay ederek inkâra sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah’tan korkanlar onlardan kıyamet gününde üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

BAKARA 212.AYET

Kasım 14th, 2019

İman edip salih ameller işleyenlere


İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden
ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin
meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, “Bu (tıpkı)
daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!” diyecekler.
Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir.
Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada
ebedî kalacaklardır.

BAKARA SURESİ 25.AYET

Kasım 14th, 2019

En şerefli 3 mescid


Ebû Hüreyre (r.a.)’nin Hz. Peygamber
(s.a.s.)’e ait olduğunu belirterek naklettiği bir
hadiste şöyle buyrulmuştur: “Ancak üç mescide
(ibadet maksadı ile) gitmek üzere yolculuğa
çıkılabilir: Benim şu mescidim (Mescid-i Nebevî),
Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ.”
(Müslim, Hac, 511.)

Kasım 14th, 2019

Hırsızların en kötüsü namazından çalandır


Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)’den rivayet edildiğine
göre Rasûlüllah (s.a.s.) şöyle demiştir:
“Hırsızların en kötüsü namazından çalandır.”
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/56.)

Kasım 14th, 2019

Kafirun Suresi Türkçe Meali


109|1|De ki: “Ey inkarcılar!”
109|2|”Ben sizin taptıklarınıza tapmam.”
109|3|”Benim taptığıma da sizler tapmazsınız.”
109|4|”Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim.”
109|5|”Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz.”
109|6|”Sizin dininiz size, benim dinim banadır.”

Kasım 14th, 2019

İhlas Suresi Meali


112|1|De ki: O Allah bir tektir.
112|2|Allah her şeyden müstağni ve her şey O’na muhtaçtır.
112|3|O doğurmamış ve doğmamıştır.
112|4|Hiçbir şey O’na denk değildir.

Kasım 14th, 2019

Bakara Suresi İlk 10 Ayet Meali


2|1|Elif, Lam, Mim.
2|2|Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitap’dır.
2|3|Onlar, gaybe inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarfederler.
2|4|Onlar, sana indirilen Kitap’a da, senden önce indirilenlere de inanırlar; ahirete de yalnız onlar kesinlikle inanırlar.
2|5|İşte Rab’lerinin yolunda olanlar ve saadete erişenler bunlardır.
2|6|Şüphe yok ki, inkar edenleri, başlarına gelecekle uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.
2|7|Allah onların kalblerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de perde vardır ve büyük azab onlar içindir.
2|8|İnsanlardan, inanmadıkları halde, “Allah’a ve ahiret gününe inandık” diyenler vardır.
2|9|Bunlar Allah’ı ve inananları aldatmaya çalışırlar, oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değildirler.
2|10|Kalblerinde hastalık vardır, Allah hastalıklarını artırmıştır. Yalan söyleye geldikleri için onlara elem verici azab vardır.

Kasım 14th, 2019