Archive for the 'Hadisler' Category

Müslüman müslümanın kardeşidir


Riyazus Salihin, 236 Nolu Hadis Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona hiyânet etmez, yalan söylemez ve yardımı terketmez. Her müslümanın, diğer müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takvâ buradadır. Bir kimseye şer olarak müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.” Tirmizî, Birr 18

Temmuz 20th, 2020

Yâ Resûlallah! Büyük günahlar nelerdir


Riyazus Salihin, 1718 Nolu Hadis Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Büyük günahlar şunlardır: Allah’a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere bir kimseyi öldürmek ve yalan yere yemin etmek.” Buhârî’nin bir rivayeti şöyledir: Bir bedevî, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek: – […]

Temmuz 20th, 2020

Zandan sakının. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır


Riyazus Salihin, 1577 Nolu Hadis Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Zandan sakının. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır.” Buhârî, Vasâyâ 8, Nikâh 45, Ferâiz 2, Edeb 57, 58; Müslim, Birr 28. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 56

Temmuz 20th, 2020

Yalan olduğunu zannettiği bir hadisi benden nakleden kimse yalancılardan biridir


Riyazus Salihin, 1552 Nolu Hadis Semüre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Yalan olduğunu zannettiği bir hadisi benden nakleden kimse yalancılardan biridir.” Müslim, Mukaddime, rakamsız (I,9); Ayrıca bk. Tirmizî, ilim 9

Temmuz 20th, 2020

En büyük yalan, görmediği düşü gördüm diye kişinin gözlerine iftira etmesidir


Riyazus Salihin, 1548 Nolu Hadis İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “En büyük yalan, görmediği düşü gördüm diye kişinin gözlerine iftira etmesidir.” Buhârî, Ta’bîr 45

Temmuz 20th, 2020

Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter


Riyazus Salihin, 1551 Nolu Hadis Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. ” Müslim, Mukaddime 5

Temmuz 20th, 2020

Çocuk yedi yaşına girince, namaz kılmasını söyleyiniz.


Riyazus Salihin, 304 Nolu Hadis Ebû Süreyye Sebre İbni Ma`bed el-Cühenî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Çocuğa yedi yaşındayken namaz kılmayı öğretiniz. On yaşına bastığı hâlde kılmazsa, cezalandırınız.” Ebû Dâvûd, Salât 26; Tirmizî, Mevâkît 182 Ebû Dâvud’daki hadis şu meâldedir: “Çocuk yedi yaşına girince, namaz kılmasını söyleyiniz.”

Temmuz 20th, 2020