Archive for the 'Hadisler' Category

Yalan olduğunu zannettiği bir hadisi benden nakleden kimse yalancılardan biridir


Riyazus Salihin, 1552 Nolu Hadis Semüre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Yalan olduğunu zannettiği bir hadisi benden nakleden kimse yalancılardan biridir.” Müslim, Mukaddime, rakamsız (I,9); Ayrıca bk. Tirmizî, ilim 9

Temmuz 20th, 2020

En büyük yalan, görmediği düşü gördüm diye kişinin gözlerine iftira etmesidir


Riyazus Salihin, 1548 Nolu Hadis İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “En büyük yalan, görmediği düşü gördüm diye kişinin gözlerine iftira etmesidir.” Buhârî, Ta’bîr 45

Temmuz 20th, 2020

Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter


Riyazus Salihin, 1551 Nolu Hadis Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. ” Müslim, Mukaddime 5

Temmuz 20th, 2020

Çocuk yedi yaşına girince, namaz kılmasını söyleyiniz.


Riyazus Salihin, 304 Nolu Hadis Ebû Süreyye Sebre İbni Ma`bed el-Cühenî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Çocuğa yedi yaşındayken namaz kılmayı öğretiniz. On yaşına bastığı hâlde kılmazsa, cezalandırınız.” Ebû Dâvûd, Salât 26; Tirmizî, Mevâkît 182 Ebû Dâvud’daki hadis şu meâldedir: “Çocuk yedi yaşına girince, namaz kılmasını söyleyiniz.”

Temmuz 20th, 2020

Teheccüd Namazı


Riyazus Salihin, 817 Nolu Hadis Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gece on bir rek’at namaz kılardı. Sabah tan yeri ağarınca da kısaca iki rek’at namaz kılar, sonra müezzin gelip sabah ezanını okuyuncaya kadar sağ yanı üzerine yaslanıp uzanırlardı. Buhârî, Daavât 5; Müslim, Müsâfirîn 121-122

Temmuz 20th, 2020

Namaz için kâmet getirilince, artık farzdan başka bir namaz kılmak yoktur


Riyazus Salihin, 1763 Nolu Hadis Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Namaz için kâmet getirilince, artık farzdan başka bir namaz kılmak yoktur.” Müslim, Müsâfirîn 63, 64. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tatavvu‘ 5; Tirmizî, Salât 195; Nesâî, İmâmet 60; İbni Mâce, İkâme 103

Temmuz 20th, 2020

En şerefli 3 mescid


Ebû Hüreyre (r.a.)’nin Hz. Peygamber (s.a.s.)’e ait olduğunu belirterek naklettiği bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “Ancak üç mescide (ibadet maksadı ile) gitmek üzere yolculuğa çıkılabilir: Benim şu mescidim (Mescid-i Nebevî), Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ.” (Müslim, Hac, 511.)

Kasım 14th, 2019