En şerefli 3 mescid


Ebû Hüreyre (r.a.)’nin Hz. Peygamber
(s.a.s.)’e ait olduğunu belirterek naklettiği bir
hadiste şöyle buyrulmuştur: “Ancak üç mescide
(ibadet maksadı ile) gitmek üzere yolculuğa
çıkılabilir: Benim şu mescidim (Mescid-i Nebevî),
Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ.”
(Müslim, Hac, 511.)

Kasım 14th, 2019

Yorum Ekle