İman edip salih ameller işleyenlere


İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden
ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin
meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, “Bu (tıpkı)
daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!” diyecekler.
Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir.
Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada
ebedî kalacaklardır.

BAKARA SURESİ 25.AYET

Kasım 14th, 2019

Yorum Ekle