Archive for the 'Kuran' Category

Bakara 216.Ayet: Allah bilir, siz bilmezsiniz.


Savaş, hoşunuza gitmediği hâlde, size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Kasım 3rd, 2020

İnkâr edenlere dünya hayatı süslü gösterildi.


Bakara 212.Ayet Meali: İnkâr edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet günü bunların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

Kasım 3rd, 2020

Bakara 164.Ayet Meali


Bakara 164.Ayet Meali Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.

Kasım 3rd, 2020

İnananlarla alay ederek inkâra sapanlar


İnananlarla alay ederek inkâra sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah’tan korkanlar onlardan kıyamet gününde üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. BAKARA 212.AYET

Kasım 14th, 2019

İman edip salih ameller işleyenlere


İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, “Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!” diyecekler. Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedî kalacaklardır. BAKARA SURESİ 25.AYET

Kasım 14th, 2019

Kafirun Suresi Türkçe Meali


109|1|De ki: “Ey inkarcılar!” 109|2|”Ben sizin taptıklarınıza tapmam.” 109|3|”Benim taptığıma da sizler tapmazsınız.” 109|4|”Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim.” 109|5|”Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz.” 109|6|”Sizin dininiz size, benim dinim banadır.”

Kasım 14th, 2019

İhlas Suresi Meali


112|1|De ki: O Allah bir tektir. 112|2|Allah her şeyden müstağni ve her şey O’na muhtaçtır. 112|3|O doğurmamış ve doğmamıştır. 112|4|Hiçbir şey O’na denk değildir.

Kasım 14th, 2019