Hırsızların en kötüsü namazından çalandır


Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)’den rivayet edildiğine
göre Rasûlüllah (s.a.s.) şöyle demiştir:
“Hırsızların en kötüsü namazından çalandır.”
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/56.)

Kasım 14th, 2019

Yorum Ekle