Yâ Resûlallah! Büyük günahlar nelerdir


Riyazus Salihin, 1718 Nolu Hadis

Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Büyük günahlar şunlardır: Allah’a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere bir kimseyi öldürmek ve yalan yere yemin etmek.”

Buhârî’nin bir rivayeti şöyledir: Bir bedevî, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek:

– Yâ Resûlallah! Büyük günahlar nelerdir? diye sordu. Peygamberimiz:

– “Allah’a şirk koşmaktır” buyurdu.

Sonra hangisidir, dedi?

– “Yemîn-i gamûs” buyurdu. Hadisin ravisi Abdullah İbni Amr der ki:

– Ben, yemîn-i gamûs nedir, diye sordum? Resûl-i Ekrem:

“Bir müslümanın malından bir parça almak için yalan yere yapılan yemindir” buyurdular.

Buhârî, Eymân 16, Diyât 2, İstitâbetü’l-mürteddîn 1. Ayrıca bk. Tirmizî, Tefsîru sûre(4) 6; Nesâî, Tahrîm 3, Kasâme 48

Temmuz 20th, 2020

Yorum Ekle