Boşanma Avukatının Görevleri Neler!


Boşanma Avukatının Görevleri Neler!

Anlaşmalı veya çekişmeli boşanmanın mümkün olup olmadığı mahkeme dışı “keşif” yapılır ve boşanma dilekçesini sağlanan arz dengesinin uygulanması gerekir. Bunu İstanbul boşanma avukatı kendi inisiyatifi üzerine gerçekleştirilmelidir.

  • Nafaka ile gelir eşitlemesi yapılırken, karşı tarafın ödeme gücü tespit edilmelidir.
  • Boşanma kararı hakkında yasal uyarı başvurusu yapmalıdır.
  • Nafaka talebini karşı taraf ile görüşmelidir.
  • Karşı tarafın geliri hakkında bilgi edinme hakkının yargısız beyanı yapılır.
  • Nafaka talebinin hesaplanması ve yargısız infaz edilmesi gerekir.
  • Bakım alacaklının temsil edilmesi halinde bakım borçlusuna karşı bakım talebinin mahkeme tarafından uygulanması
  • Aşırı nafaka taleplerine (fiili nafaka talebini hesaplamak) karşı savunma yapmalıdır.
  • İstanbul boşanma avukatı ev eşyalarının bölünmesine de yardımcı olabilir

Evlilikle İlgili Ev ve Ev Eşyaları

Bo-anma-Avukat-n-n-G-revleri-Neler

Göreve bağlı olarak: Evin tahsisi veya tahsise karşı savunma için yargısız ve adli iddia ve kurtarma iddialarını yansıtan mahkeme dışında eşlerden birinin, mülkiyet hakkının elinden gönüllü alınmasını engelleme

Eşler kendi başlarına anlaşamazlarsa ev eşyalarının dağıtımına katılım

Eşya Hukuku Ve Mülkiyet Eşitleme

Göreve bağlı olarak: Kazancın veya kazanca karşı savunmanın yargısız ve adli iddiası, böylece kazanç, eşlerin yaşadığı mülkiyet rejimine bağlıdır.

Göreve bağlı olarak: Özellikle menkul kıymetler, gayrimenkul veya şirket hisseleri gibi ortak varlıkları paylaşırken (gerekirse uzman ve / veya vergi danışmanı yardımıyla) mahkeme dışı ve mülk iddialarının veya mülkiyet haklarına karşı savunmanın yargılanması Boşanma avukatı tarafından yapılır.

Nisan 13th, 2020

Yorum Ekle